Zorgtoeslag stopzetten

Het kan ook voorkomen dat je om bepaalde redenen je zorgtoeslag graag stop wilt zetten. Misschien ging je zorgtoeslag berekenen om vervolgens tot de ontdekking te komen dat zorgtoeslag op jou helemaal niet meer relevant is en je deze ontvangt terwijl je er helemaal al geen recht meer op hebt. Eigenlijk is dat wel de meest voorkomende reden, want zomaar de zorgtoeslag stopzetten zonder dat hiervoor enige aanleiding is lijkt niet het meest logische om te doen. Veelal komt het voor dat wanneer men gaat samenwonen met iemand de situatie dermate verandert dat zorgtoeslag ofwel flink vermindert of dus in zijn geheel niet eens meer nodig is, omdat plots het gezamenlijke inkomen zo hoog is dat je dus buiten de boot valt waar het de zorgtoeslag betreft. Om een dergelijke reden de zorgtoeslag stopzetten is in feite natuurlijk niet zo erg, want dat wil namelijk alleen maar zeggen dat je je zorgverzekering op dat moment dus gewoon heel goed zelf kunt betalen en dus naar de maatstaven van de overheid zelf geld genoeg hebt/verdient. De zorgtoeslag stopzetten is dan veelal onvermijdelijk.

Zorgtoeslag stopgezet door Belastingdienst

De zorgtoeslag kan natuurlijk ook vanaf de andere kant worden stopgezet, namelijk vanaf de kant van de Belastingdienst. Hier kunnen zij een paar redenen voor hebben. Zo zal de Belastingdienst namelijk stoppen met het uitkeren van de zorgtoeslag op het moment dat de persoon in kwestie is komen te overlijden. Daarnaast zal de Belastingdienst in veel gevallen ook al zelf de zorgtoeslag stopzetten om de boven genoemde reden dat je bijvoorbeeld gaat samenwonen en er dus sprake is van een gezamenlijk inkomen wat mogelijk dus boven de zorgtoeslag grens uitkomt. Mocht de Belastingdienst dus niet zelf de zorgtoeslag stopzetten, dan word je geacht hiervoor zelf actie te ondernemen en de zorgtoeslag stopzetten zal dan dus van jou uit moeten komen.

Previous post:

Next post: